Nieuws

Uitgelicht

Geschiedenis van Enschede

Het boek Geschiedenis van Enschedestad uit stoom en strijd is niet meer als nieuw verkrijgbaar. Daarom is vorig jaar het idee geboren de inhoud van het boek op internet beschikbaar te stellen. Helaas door de coronacrisis heeft alles wat langer geduurd om dit te realiseren. In de komende maanden zullen de hoofdstukken beschikbaar komen op deze website.

In het boek, ruim A4-formaat, met in totaal ruim 450 bladzijden en meer dan 500 illustraties, staan verhalen over mensen die in Enschede leefden en leven, over oorlogen, branden, feesten, villa’s en krotten, fabrieken en arbeiders, stakingen, kortom, over alles wat er in een stad als Enschede in vele eeuwen gebeurde. Steeds weer stond die stad op, na rampen, branden en oorlogen, als een Phoenix die puin en roet van de schouders schudt en het leven weer oppakt. Het boek vertelt over de stoom die de stad glorie bracht, rijkdom, maar ook strijd, van arbeiders, de strijd voor herbouw en vernieuwing. Enschede is de stad uit stoom en strijd. 

Het boek is van de hand van dr. Wim H. Nijhof, een geboren Enschedeër, die onder meer de biografie van Jan Herman van Heek Kunst, katoen en kastelen heeft geschreven en het boek Troebelen in de Twentse textiel. Wie die boeken heeft gelezen, weet dat de schrijver een verhalenverteller is. Ook dit boek staat vol met verhalen, over de eerste bewoners, over de Tachtigjarige Oorlog, de Franse Tijd, de wereldoorlogen, stadsbranden, textielfabrikanten, rijke bazen in hun villa’s  en arme sloebers in krottenbuurten, over koningen en burgemeesters, over de buurschappen Boekelo, Glanerbrug, Lonneker en Usselo, over landgoederen en woonkasteeltjes, over de voetbalclubs, over kunstenaars, schilders en dichters. 

ISBN 978-90-807054-0-1.