Historie

Artikelen die een bredere kijk geven over gebeurtenissen in de geschiedenis van Enschede. Dit in ruimere zin en met raakvlakken naar Enschede en omgeving.
‘Geschiedschrijving of historiografie is de geschreven interpretatie van het verleden. Een heel groot gedeelte van het verleden is volledig onbekend doordat het letterlijk en figuurlijk spoorloos verdwenen is. Geschiedschrijving is altijd een interpretatie. De historicus maakt een keuze uit het tot zijn beschikking staande materiaal.’

Geplaatste artikelen:

Alphons Ariëns, de rode kapelaan van de katholieke vakbeweging