Lonneker trots op eerste Raiffeisenbank in Nederland

hoofdstuk 24

De grote boeren van Lonneker en de fabrikanten van Enschede hadden geen behoefte aan de bank. En zij die de nieuwe bank wel nodig hadden, stonden vaak argwanend en afwijzend tegenover de goede bedoelingen van de initiatiefnemers.1 Maar de landbouwers uit de buurt waren enthousiast, spontaan hadden ze zich in 1896 aangemeld toen ze hoorden dat er in Lonneker een nieuwe bank was opgericht, de Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsvereeniging. Het was nieuw voor Nederland, een combinatie van een aankoopvereniging en een spaar- en voorschotbank die werkte volgens de ideeën van Friedrich Wilhelm Raiffeisen. En het ging goed met de bank, een half jaar na de oprichting passeerde het ledental de driehonderd. Op de kleurenlitho, die de Enschedese tekenaar en schilder Gerard van Haeften maakte bij het 35-jarige bestaan van de bank, tonen cijfers aan hoe deze eerste Raiffeisenbank in Nederland zich in de loop der jaren ontwikkelde. Werd in het eerste jaar ruim anderhalf miljoen kilo ‘aan voerartikelen, meststoffen, zaaizaden en ijzerwaren’ afgeleverd, ruim tien jaar later, in 1901, was de afzet gestegen tot bijna zes miljoen.

Verder lezen?


Bronnen

25 / Boekelo, bleken bij beken, zout en zee op de heide

Naar begin Geschiedenis