‘Leuteraar en sloddervos’ mocht Rigtersbleek niet bouwen

hoofdstuk 10

Waar werd in Enschede de meeste geschiedenis geschreven? In de fabrieken? In de villa’s van de textielbaronnen, in de Groote Sociëteit, in het stadhuis? In elk geval ook in en rondom het Van Heekshuis, achter de Grote Kerk. Kunstenaar Klaas Bernink uit Glanerbrug heeft de villa in 1976 twee keer geschilderd, in zijn karakteristieke sobere stijl, vanuit de Markt gezien, en de achterzijde, met het fraaie plein, de bomen, de huidige Klokkenplas, waar na de stadsbrand van 7 mei 1862 de nieuwe kerkklokken – de klokken uit de verwoeste toren waren tot schroot verworden – tijdelijk werden opgeslagen alvorens ze in de toren werden gehesen. Bij opgravingen zijn onder het pand resten van een veel oudere bewoning aangetroffen, misschien wel overblijfselen van de oude burcht die hier gestaan zou hebben. En ooit zijn enkele tientallen meters verder sporen gevonden die tot de conclusie zouden kunnen leiden dat hier een grachtje naar de Haverstraat heeft gekabbeld. 

Verder lezen?


Bronnen

11 / Van dorpsonderwijzer in Usselo tot fabriqueur aan Oude Markt

Naar begin Geschiedenis