Leer-, bewaar- en naaischolen voor katholieken in Larink Sticht

hoofdstuk 5

In 1868 bepaalden de Nederlandse bisschoppen dat katholieke ouders hun kinderen voortaan naar een katholieke school moesten sturen. In hetzelfde jaar begon in Enschede  de bouw van het Larink Sticht, betaald uit een erfenis van een rijke ingezetene van het stadje, Gerardus Larink. Vooral in het roomse zuiden werden in ijltempo scholen gesticht. De parochianen moesten het wel zelf betalen, want het rijk gaf geen cent voor bijzondere scholen. Vaak waren het congregaties van broeders en zusters die zelf scholen oprichtten, soms werden ze gevraagd, omdat ze niet duur waren.1 

Verder lezen?


Bronnen

6 / Eerste middelbare school in ons land op Krabbenbleek

Naar begin Geschiedenis