Hoofdstuk 31 t/m 40

31 Het Pathmos van Wim de Wijs, Wohnsiedlung in textielstad
Primaire opdracht Edo Bergsma: stadsuitbreiding in goede banen leiden. Stimulator van Wohnsiedlung Pathmos, naar voorbeeld van Krupp en echtgenote. Stadsmaten werd een villapark voor fabrikanten. Burgemeestershuis sieraad voor Stadsmaten.

32 Herman Heijenbrock fantaseert over Ellende van Enschede
Schoolplaat dampende stomende schoorstenen geeft gekleurd beeld van de industriestad. Van Heek & Co. grootste industriële onderneming. Na val Antwerpen 525 Belgische vluchtelingen in Enschede. Fabrieken ging het na oorlog voor de wind.

33 Enschede, annexatiedrift en imperialistisch streven
Ondanks weerstand van veel natuurliefhebbers toch kanalisatie Buurserbeek. Twentekanaal ging open in 1936. Volop economische bedrijvigheid op kanaaloevers. Sesam en Vredestein nieuwe ondernemingen. Troelstra verstoorde bezoek Oranjes.  

34 Edo Bergsma en Albert Plesman samen op de bres voor luchthaven
Enschedese bankier medeoprichter KLM. Hengelo wilde vliegveld, maar Enschede won de strijd, Luchthaven Twenthe in Lonneker. Albert Plesman, vredesactivist, onderhandelde met Göring. Plesman legde basis voor nieuwe KLM in villa in Driene.

35 Van historisch boerderijtje naar Rijksmuseum Twenthe
Geen openluchtmuseum rond historisch pronkjuweeltje. Het museum van de familie Van Heek aan Lasondersingel. Architect Karel Müller ontwierp museum als middeleeuws klooster. Is Holbein wel een Holbein? Natuurmuseum aan Tromplaan.

36 Historische missie van oude dominee uit Blokzijl
In Enschede geboren dominee propageerde voor bijna duizend toehoorders de NSB. Beweging kreeg 11 procent stemmen bij verkiezingen. In villa G.A. Lasonder kwamen NSB-ers en fabrikanten bijeen. ‘Kameraad’ Wevers startte carrière gemeentepolitiek.  

37 Enschedese Joden trots op mooiste sjoel van West-Europa
Opening nieuwe synagoge van Karel de Bazel bracht verbroedering van Joden en fabrikanten. Joodse families toegelaten tot Groote Sociëteit.  Geschiedenis van de sjoel vanaf 1730. Joden kregen ook eigen begraafplaats. Menko’s toch lid van FVE.

38 Sigmund Menko, uitgesproken leider van Joodse gemeenschap
Textielbedrijven onder leiding van Duitsers, de zogenoemde arisering. Nijverheid moest half miljoen Jodensterren fabriceren. Vlucht Sigmund Menko mislukte na verraad. Royale  fabrikanten financieren onderduik Joden, voor dominee Overduin.

39 Vijf kinderen van Prinseschool gestorven in kamp Auschwitz
Schoolkinderen ‘van Joodschen bloede’ samengebracht in Joodse scholen.
Van 17 kinderen van Prinseschool vijf gestorven in Auschwitz. HTS en Prinseschool Kriegslazaret. Het verhaal van klasgenootje Channa Andriesse, waar bleef ze?

40 Een burgemeester van Enschede: ‘NSB moet zijn als een strenge vader’
Rückert, ‘oorlogsburgemeester’ van Enschede, geschrapt uit ledenlijst Rotary. NSB-burgemeesters Wevers en Jager ontliepen hun straf niet. Gemeentesecretaris Van Hattum benoemde zichzelf tot waarnemend burgemeester. Fabrikant aan top BS.

Naar hoofdstuk 41 t/m 50


Naar begin Geschiedenis