Hoofdstuk 1 t/m 10

1 Eerste bewoners van Enschede zwervende jagers-verzamelaars
Elfduizend jaar geleden woonden hier al mensen, zwervers die ongedurig van de ene naar de andere plaats trokken, levend van jacht op edelherten, reetjes, elanden, ganzen en vissen. Een journalist en een archeoloog ontdekten de Laag van Usselo.

2 Germaanse verzamelplaats oorsprong van Enschede?
De plek waar nu de Grote Kerk staat, was dat een Germaanse verzamelplaats voordat het christendom hier was verkondigd? Heeft  er een houten kerkje gestaan, vóór de eerste stenen kerk werd gebouwd? Of stamt Enschede uit de tijd van de hunebedden?

3 Mauritsboompje op Usseler Es, rustplek voor Staatse verspieders
Bezocht prins Maurits in Tachtigjarige Oorlog het vlierboompje op de Usseler Es? Sliep hij hier ook? In elk geval bevrijdde hij Enschede in 1597 van de Spaanse bezetters. Maar de Spanjaarden kwamen terug. Pas eind januari 1648 werd de vrede getekend.

4 Godefridus speelde clavecimbel ‘voor het zuipen en het gewin’
De ‘paepsche dwalingen’ van de roomse schoolmeester Godefridus stonden de classis niet aan. Hij werd weggestuurd, begin zeventiende eeuw. Na de Reformatie eisten protestantse predikanten de macht over het onderwijs op. Eerste Stadsschool in 1645.

5 Leer-, bewaar- en naaischolen voor katholieken in Larink Sticht
Koperslager Gerardus Larink vermaakte zijn vermogen aan de katholieke kerk. Het geld was voor de bouw van een klooster voor Amersfoortse Zusters. De schoolstrijd verliep rustig. Schooltje van Piet Schilling geboorteplaats van katholieke vakbeweging.

6 Eerste middelbare school in ons land op Krabbenbleek
Fabrikanten stichtten opleiding voor hun zonen voor wie een zetel klaarstond: de Twentsche Industrie- en Handelsschool, later Nederlandse School voor Nijverheid en Handel. Textielkinderen als Bernard L. volgden Fabrieksschool aan de Noorderhagen.

7 100.000 stukjes bombazijn voor 6 à 8 Tonnen Gouds
Succesvolle stamvaders van textielbedrijven. Hendrik Jan van Heek kwam uit Delden. Berent Blijdenstein was hoedenmaker in Ootmarsum. Egbert Jannink, vroom katholiek uit Suttorf. Engelbert ter Kuile van ’n Koelboer in Buurse en de tweeling van Tubantia.

8 Jan Bernard Blijdenstein, patriot, maire van Enschede
Jan Bernard Blijdenstein, patriot bij uitstek, Willem V was dictator. In de Franse tijd maire van Enschede. Hoogtepunt bezoek van koning Lodewijk Napoleon in ‘mooiste woonhuis’ van de stad. Dansfeest met droeve dode toen Kozakken Fransen verdreven.

9 Redding voor Twente, textiel niet naar ‘oud-Hollandse binnensteden’
Charles de Maere, Belgische ondernemer, bouwde villa Schuttersveld. Bezoek van koning Willem II. Katoenindustrie toegewezen aan Twente, Randstad afgewezen. Alom in Twente weefscholen, eerste in Enschede, met  dank aan Thomas Ainsworth.

10 ‘Leuteraar en sloddervos’ mocht Rigtersbleek niet bouwen
In Van Heekshuis werd geschiedenis geschreven. Fabrikanten richtten samen ’n Groot’n Stoom op. Koning Willem I kocht aandelen. Nieuwe onderneming, in 1859, Van Heek & Co. Lancashire Mill van Rigtersbleek en Jannink minder brandgevaarlijk.

Naar hoofdstuk 11 t/m 20


Naar begin Geschiedenis